Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WKprKuw
Rekeningnummer (decimaal) 70150
Referentienummer 7003000
Omschrijving (kort) Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Omschrijving lang Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Hiërarchie WKpr (70000) Kostprijs van de omzet
Wiki uitleg RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding

Kostprijs van de omzet is hier breder gedefinieerd dan alleen de inkoopwaarde van de omzet. Deze laatste zien we als alleen betaalde kosten voor inkoop (van bijvoorbeeld handelsartikelen) en eventuele inkoopkosten. Hiernaast zijn er dan nog de overige kosten, zols voor personeel en kosten uitbesteed werk. Deze kosten tesamen beschouwen we dan als kostprijs van de omzet. Zie ook hierna.

 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering Q.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Kosten van grond- en hulpstoffen Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Inkoopwaarde van geleverde producten Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet
Winstaangifte IB Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet
Winstaangifte IB Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Inkoopwaarde Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Kostprijs van de omzet Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WKprKuwKuw - Kosten uitbesteed werk 70153 4 J J J D N.v.t.
WKprKuwAek - Andere externe kosten 70155 4 J J J D N.v.t.
WKprKuwDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 70199 4 J C N.v.t.