Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS

Plaatsingsdatum 30-06-2019
Berichtdatum Juni 2019

Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst. Nu kent RGS vele tussenrekeningen. De vraag is echter welke (tussen)rekening bestemd is voor vraagposten. De afspraak over dit rekeningnummer is ook van belang voor het op 'nul' lopen van deze rekening als bijvoorbeeld cijfers aan een rapportage worden aangeboden in RGS. 

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Nul lopen van posten in vraagposten (BVorTusTovTvp) is altijd van belang. Als men onder deze posten een saldo laat bestaan zullen deze altijd in het rapport onder de “Overlopende activa – passiva” worden opgenomen. Waarom dan wel de reden van bestaan van een saldo is niet aan ons ter beoordeling. De verantwoordelijkheid hierover ligt bij de gebruiker en in basis al in het bronsysteem. De tussenrekeningen – vraagposten zijn al gecategoriseerd (11 groepen) op verzoek van de markt.

Opmerking GBNED
De vraag is één rekening expliciet toe te wijzen als 'vraagposten' op niveau 4 van RGS.

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL http://www.rgsready.nl

Terug