Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS in de Auditfile FInancieel (XAF)

Plaatsingsdatum 30-12-2020
Berichtdatum Juli 2019

De RGS code kan meegegeven worden in de XML Auditfle Financieel op het niveau van grootboekrekeningen. In de praktijk wordt dit door softwareleveranciers op 2 verschillende manieren geïmplementeerd.

Te weten:
Enerzijds door gebruik te maken van leadCode, Lead Description, Lead Reference en Lead Cross Reference in de XAF. En anderzijds door een Taxonomy verwijzing.

Er moet duidelijkheid komen over de bedoelde implementatiewijze inclusief daarbij behorende documentatie (met een voorbeeld). Aandachtspunten zijn:
- Duidelijkheid over de RGS versie in betreffende auditfile;
- Hoe om te gaan met RGS code op niveau 5 (mutatieniveau); bij betreffende mutaties?
- Hoe om te gaan met eventuele extensies? 

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Dit punt is onder behandeling bij het Auditfile platform.

(21 juni 2023)
Directie MKB Belastingdienst op 21-6-2023:
Er is enige verwarring geweest over de publicatie van XAF 3.2.
Er is een versie gepubliceerd op 2 april 2014, en een versie op 1 september 2017. De laatste variant bevat een bijgewerkte toelichting met aanwijzingen over het opsplitsen van grote bestanden, en enkele correcties in de tekst. De specificatie zelf is volstrekt gelijk, en resulteren ook in exact gelijke XAF-bestanden.
Dit is ook verwoord in het verslag van de klantbordgroep Auditfile. Op de Belastingdienst ODB website staat alleen de variant van 1 september 2017, dit geld ook voor www.auditfiles.nl.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van XAF
.”

Onderzoeksbureau GBNED
Bestudering van de XAF 3.2. “Functional message: Hierarchic” uit 2017 leert het volgende:

Functional message:       XML Auditfile Financieel 3.2
Lead Code F an..999
xml tag: leadCode
Toegevoegd de volgende opmerking:
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.
Deze laatste specificatie is ook toegevoegd aan Lead Description, Lead Reference en Lead Cross Reference.

Opmerking dus niet aanwezig in XAF 3.2 van 2014! Terwijl dit wel een significante afwijking betekent. 

En ook niet aangepast in bijvoorbeeld de XSD van 2017, waardoor die afwijkt van bovenstaande en velden wel toegestaan lijken.
Dat kan volgens mij ook ontwikkelaars in de war brengen.

Even verderop in zelfde document:

Taxonomy Reference V an..9999
xml tag: taxoRef
Verwijzing naar een bestaande taxonomie (gegevenscatalogus).
Hier is toegevoegd in XAF 3.2 2017 !!!
Nadere specificatie 2017: Bevat RGS namespace van het conceptenschema uit de SBR taxonomie.
RGS versie 1 = http://www.nltaxonomie.nl/rgs/10.0/basis/rgs/items/rekeningen|
RGS versie 2 = http://www.nltaxonomie.nl/rgs/nt11/rgs/20160919.a/dictionary/rekeningen
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Daar komt bij dat beide URLs niet werken en zijn blijven steken bij NT11. 

In het document ToelichtingAuditfileFinancieel3.2 (PDF) staat onder 4.1 het volgende:
Aanvullingen per september 2017

Paragraaf 1.4 uitgebreid met aanwijzingen die het opsplitsen van grote bestanden mogelijk maakt. Zoals Jeroen ook al aangaf, maar ook het volgende:
Toelichting Auditfile Financieel pagina van 21 van 21
In de berichtdocumentatie (XmlAuditfileFinancieel3.2_FunHie document) diverse elementen voorzien van regelgeving omtrent de lengte van de waarde die anders is dan het datatype toelaat.
In diezelfde berichtdocumentatie aanwijzingen opgenomen rond het verwijzen van grootboekrekeningen naar RGS coderingen.

In de XAF 3.2 uit 2017 is dus een andere implementatie van RGS voorzien dan in de XAF 3.2 uit 2014!
Helaas met een niet werkende en onvolledige verwijzing naar de nltaxonomie.

Een voorbeeld met een gevulde grootboekrekening van de implementatie van RGS ontbreekt overigens in het voorbeeld testbestand van XAF 3.2.
(geldt zowel voor de 2014 als de 2017 versie).

Tel daarbij op dat de nodige leveranciers van boekhoudsoftware RGS geïmplementeerd hebben conform de velden leadcode, etc.

De XAF 3.2 versies op ODB en Softwarepakketten.nl zijn overigens gelijk aan elkaar.

Maar wat betreft RGS wijkt de implementatie in de XAF 3.2. uit 2017 dus af van de XAF uit 2014.

Een werkwijze waar ik niet achter sta.
En in het kader van RGS MKB ook niet nodig is volgens mij.


Aanvullend punt
Sinds 2012 staat de relatie tussen XAF, rapportage- en fiscale aangiftesoftware open. Zie werkdocument (voorjaar 2012) en onderstaande afbeelding:

Van RGS naar XAF

 Zie ook XML Auditfiles Financieel.
  

 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware

Terug