Nieuws betrouwbaar boekhouden

Steeds meer boekhoudpakketten ondersteunen de RGS brugstaat

Plaatsingsdatum 15-08-2021
Berichtdatum 15 augustus 2021

De RGS brugstaat is in eerste instantie ontwikkeld om vanuit boekhoudsoftware op eenvoudige wijze cijfers aan te leveren aan fiscale aangiftesoftware voor de IB- en VPB-aangifte. Sinds 2021 maakt het CBS ook gebruik van de RGS brugstaat voor gegevensuitwisseling aan de Productie jaarstatistiek vanuit boekhoudsoftware. Dat levert meer betrouwbaarheid op bij het aanleveren van de gegevens.

In de volgende versie (2022) van het normenkader Betrouwbaar boekhouden zal ondersteuning van het Referentie Grootboekschema in het algemeen en de ondersteuning van de RGS brugstaat in het bijzonder, dan ook deel uitmaken van het Normenkader betrouwbaar boekhouden.

Meer informatie over de RGS brugstaat is te vinden op de website van STIPAC.
  
  

Categorie(n) Nieuws vanuit betrouwbaar boekhouden
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / STIPAC
Internet URL http://www.stipac.nl

Terug