Beoordeelde boekhoudsoftware

Betreft software met keurmerk "Betrouwbaar boekhouden". 
Van deze software is het complete testrapport gratis op te vragen, alsmede het normenkader op basis waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Dat laatste is belangrijk omdat het normenkader in de loop der tijd aan wijzigingen onderhevig is. Zo weet u in elk geval altijd welk normenkader is gebruikt en kunt u dat ook inzien.