Inleiding beoordelen boekhoudsoftware

Onder de noemer "Boekhoudsoftware op de testbank" beoordeelt Onderzoeksbureau GBNED boekhoudsoftware. Deze software wordt dan inhoudelijk beoordeeld en de resultaten worden samengevat in een testrapport, voorzien van de behaalde scores.

Refererend aan de "Gids boekhoudsoftware" (eveneens een uitgave van GBNED) wordt voor standaard boekhoudsoftware een onderverdeling gehanteerd naar:

  1. ZZP'ers en klein MKB;
  2. Middelgrote bedrijven (MKB);
  3. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals)

Het beoordelen van boekhoudsoftware is op dit moment volledig gebaseerd op de categorie "ZZP'ers en klein MKB". Als daar behoefte aan is wordt opgeschaald naar software voor (middel)grote bedrijven.

Functioneel beoordelen
Onderzoeksbureau GBNED beoordeelt de software zoveel mogelijk functioneel vanuit het oogpunt van de ondernemer en juist niet op basis van een onuitputtelijke lijst van accountantscontroles en beveiligingsaspecten. Dit laatste laten we graag over aan daartoe gespecialiseerde Auditors. 
Meer over het normenkader.

Robotic proof
Met "Robotic proof" wordt aangeduid in hoeverre boekhoudsoftware (of in de toekomst andersoortige administratiesystemen)  functionaliteit en eigenschappen bevat op het gebied van "Robotic accounting".

Robotic proof maakt ook deel uit van de beoordeling van boekhoudsoftware via het onderdeel "Robotic accounting". 
Met gratis checklist waarmee je zelf kunt beoordelen in hoeverre je boekhoudpakket "Robotic proof" is.
Meer informatie over Robotic proof  en de gratis checklist is beschikbaar via www.roboticproof.nl