Keurmerk

Als de beoordeling van boekhoudsoftware op alle onderdelen van het normenkader een voldoende scoort mag betreffende leverancier onderstaand "Keurmerk betrouwbaar boekhouden" op haar website plaatsen. Met als voorwaarde dat een link wordt opgenomen naar de beoordeling, waaruit blijkt dat betreffende boekhoudsoftware positief is beoordeeld door GBNED. 

Duur
Het “Keurmerk betrouwbaar boekhouden” wordt verstrekt voor de duur van maximaal 3 jaar. Hierna kan verlenging plaatsvinden, van eveneens 3 jaar, op basis van een aanvullende beoordeling.

Het complete testrapport van beoordeelde software waaraan het keurmerk is verstrekt, alsmede het normenkader op basis waarvan is beoordeeld, kan gratis opgevraagd worden. Op deze wijze kunt u zelf een oordeel vormen over de beoordeling.

   

Lees meer over:

Verder verwijzen we graag naar onze contactgegevens.