Informatie voor softwareleveranciers

Aan softwareleveranciers worden de volgende mogelijkheden geboden om boekhoudsoftware professioneel te laten beoordelen op basis van een, met name functioneel, normenkader, opgenomen in het document: "Testaspecten boekhoudsoftware op de testbank".

 1. Een beoordeling voor u als leverancier, waarbij de testresultaten niet openbaar gemaakt worden door GBNED. De testresultaten zijn dan alleen bestemd voor u als leverancier. 
    
 2. Een beoordeling, waarbij de testresultaten wel openbaar gemaakt worden. Het resultaat (rapport) is hierbij tevens gratis beschikbaar voor de markt via de websites van GBNED. 

  Als de beoordeling op alle onderdelen een voldoende scoort kunt u als leverancier tevens het "Keurmerk betrouwbaar boekhouden" op uw website plaatsen (met een link naar de beoordeling) waaruit blijkt dat uw boekhoudsoftware positief is beoordeeld door GBNED. Het resultaat (rapport) is dan automatisch gratis beschikbaar voor de markt via de websites van GBNED. 

Voorwaarden beoordeling
Allereerst geldt hetgeen vermeld is in de laatste versie (direct voorafgaand op het moment dat de beoordeling wordt gestart) van het document "Testaspecten boekhoudsoftware op de testbank", dat als normenkader wordt gebruikt voor het beoordelen van boekhoudsoftware.  

Verder geldt het volgende:

 • De leverancier stelt gedurende de testperiode gratis toegangsgegevens beschikbaar aan GBNED om de beoordeling van haar boekhoudsoftware naar behoren te kunnen uitvoeren.  
     
 • Het resultaat wordt door GBNED opgeleverd in de vorm van een rapport “Software op de testbank”. Het rapport blijft ten alle tijden eigendom van GBNED. 
      
 • Aan een beoordeling kunnen door de leverancier en verdere derden geen wettelijke rechten worden ontleend, bijvoorbeeld ingeval een zakelijk conflict door een leverancier met een gebruiker van de software of anderzijds.  
       
 • Ongeacht het resultaat van een beoordeling is de leverancier gehouden het, vooraf overeengekomen, factuurbedrag aan GBNED te voldoen.

Kosten
De kosten van een beoordeling bedragen op dit moment 2.950 euro excl. BTW, ongeacht de resultaten (positief of negatief) die de beoordeling oplevert. 

Het “Keurmerk betrouwbaar boekhouden” wordt verstrekt voor de duur van maximaal 3 jaar. De kosten voor verlenging na deze periode, voor wederom 3 jaar, bedragen dan 750 euro excl. BTW. Er wordt bij verlenging uitgegaan van het normenkader dat geldt op het moment van verlenging. Dat kan betekenen dat bepaalde normen opnieuw getoetst gaan worden. Aan dit laatste zijn geen extra kosten verbonden.