Normenkader

Een uitgebreidere specificatie van de te beoordelen aspecten en eigenschappen is opgenomen in het document "Testaspecten boekhoudsoftware op de testbank", dat als normenkader beschouwd kan worden. 

Het normenkader, en daarmee ook de feitelijk pakketbeoordeling, is onderverdeeld naar de volgende aspecten:

 • Contract en algemene aspecten;
 • Ingebruikname;
 • Gebruikersdocumentatie;
 • Functionaliteit;
 • Basisgegevens;
 • Boekingen;
 • Rapportage;
 • Robotic accounting; (robotic proof: onderdeel elektronische gegevensuitwisseling).
 • Zekerheid;
 • Online samenwerken met accountant;
 • Bediening (gebruikersgemak);
 • Service;

Wat we niet testen
We testen nadrukkelijk niet zelf de inbraakgevoeligheid van de (web)applicatie en andere beveiligingsaspecten, zoals gespecialiseerde IT-Auditors dat doen. Dat laten wij graag over aan gespecialiseerde bedrijven. We verwijzen daarvoor graag naar de ICT-Beveiligingsrichtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Opvragen normenkader
Het document "Testaspecten boekhoudsoftware op de testbank" (PDF) dient als normenkader en is vrij beschikbaar.