Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzOvzVhe
Rekeningnummer (decimaal) 7501
Referentienummer 704020
Omschrijving rgs mkb Voorziening herstelkosten
Omschrijving standaard Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen
Engels Provision for repair costs
Hiƫrarchie BVrz (7000) Voorzieningen
BVrzOvz (7500) Overige voorzieningen
Wiki uitleg RGS en Voorzieningen in de boekhouding

Volgens Artikel 374 Burgerlijk Wetboek Boek 2 worden op de balans voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening micro publicatie KVK Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening klein publicatie KVK Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Overige voorzieningen fiscaal Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Overige voorziening einde boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen