Nieuws GBNED

Nieuw rapport geeft inzicht in het totale aanbod van software voor externe verslaggeving met de SBR Assurance Softwarematrix en oplossingen voor Country by Country reporting

Plaatsingsdatum 26-11-2017
Berichtdatum 27november 2017

Welke software is beschikbaar voor de markt om te voldoen aan verplichte elektronische verslaggeving? Op deze vraag is geen compleet antwoord te vinden als het bijvoorbeeld gaat om het totaal aanbod van oplossingen om de jaarrekening elektronisch te deponeren voor bedrijven, in de categorie middelgroot bij de Kamer van Koophandel, in het gewenste formaat en met de juiste (accountants)verklaring en ondertekening. Reden voor Onderzoeksbureau GBNED om de “SBR Assurance Softwarematrix” met het aanbod van relevante oplossingen op te nemen in de nieuwe versie van het rapport “Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer”. En om het rapport verder compleet te maken is de nieuwe versie aangevuld met software voor “Country-by-Country (CBC) reporting” die op de Nederlandse markt aangeboden wordt.

SBR Assurance
Vooral het opstellen van de “SBR Assurance Softwarematrix” bleek een hele uitdaging die de nodige energie kostte volgens Gerard Bottemanne van GBNED. “Het NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving, d.d. 28 juni 2017, bood weliswaar input om het SBR Assurance proces in beeld te krijgen, maar gaat niet in op het aanbod van benodigde software voor de accountant. Reden voor mij om de SBR Assurance Softwarematrix samen te stellen, zodat de accountant weet wat er in de markt beschikbaar is. Temeer ook omdat je als accountant al snel te maken kan krijgen met oplossingen van meerdere leveranciers en dus meerdere contractpartners”.

De “SBR Assurance Softwarematrix” is onderverdeeld naar software voor:

 1. Het opstellen van een SBR jaarrekening in het XBRL formaat;
 2. Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s;
 3. Het opstellen van de juiste verklaring door de accountant in XBRL formaat;
 4. Het valideren en presenteren van de SBR jaarrekening;
 5. Signing en linking;
 6. Het afhandelen van de elektronische verzending van de jaarrekening, verklaring en ondertekening naar Digipoort.

Country-by-Country reporting
Sinds 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen de Country-by-Country (CbC) reporting. Zijnde een voortvloeisel uit het OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project.
De rapporterende entiteit van de multinationale onderneming moet jaarlijks een landenrapport aanleveren bij de belastingdienst in het land waarvan deze entiteit fiscaal inwoner is. In tegenstelling tot de meeste (verplichte) externe verslaggeving vindt de CbC reporting niet plaats in SBR/XBRL, maar in een eigen XML-formaat. Hoewel de CbC reporting bij de Nederlandse Belastingdienst slechts geldt voor tussen de 100 en 200 multinationals is er voor de volledigheid en inzicht apart aandacht aan besteed in de nieuwe uitgave van het rapport “Software voor externe verslaggeving”.

Aanbod software externe verslaggeving
Het complete aanbod van software voor externe verslaggeving is onderverdeeld naar software voor het samenstellen en indienen van:

 1. De jaarrekening in SBR voor de KVK, onderverdeeld naar de bedrijfsklassen: micro/klein, middelgroot en groot;
 2. De VPB-aangifte aan de Belastingdienst op basis van SBR; veelal door leveranciers die ook software leveren voor de aangifte IB.
 3. SBR Krediet-rapportage aan de banken;
 4. CBS opgaven via SBR;
 5. Country-by-Country (CbC) reporting in XML aan de Belastingdienst.

Boekhoudsoftware met functies voor externe verslaggeving op het gebied van SBR (jaarrekening, kredietrapportage en CBR-rapportages) is vermeld in het rapport. Tot slot is aandacht besteed aan SBR ondersteunende software. Zoals software voor het omzetten van standaard rapportages naar SBR formaat, het valideren van SBR-rapportages, het ondertekenen van rapportages en de koppeling met Digipoort.

Opvragen rapport
Het complete (ruim 100 pagina’s tellende) rapport “Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer” (PDF) is gratis op te vragen via www.ictaccountancy.nl.  Suggesties voor verbetering zijn altijd welkom.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug