Nieuws GBNED

Veel keuze in software voor accountantskantoren: innovaties echter niet in sneltreinvaart ontwikkeld en doorgevoerd in de praktijk

Plaatsingsdatum 05-11-2018
Berichtdatum 5 november 2018

Op 31 oktober 2018 heeft Onderzoeksbureau GBNED een nieuwe versie (2019) van de “ICT Accountancy softwaregids” uitgebracht.
Van 118 softwareleveranciers zijn één of meer systemen opgenomen in de gids, onderverdeeld naar 17 functionele toepassingsgebieden.

Enkele conclusies zijn:

 • In het algemeen is sprake van een stabiel aanbod van standaard software voor de accountancy dat al jaren gedomineerd wordt door ‘best of breed’ oplossingen, ten koste van ERP-toepassingen voor de accountancy;
     
 • Steeds meer softwareleveranciers zorgen onderling voor real-time gegevensuitwisseling van basis van moderne API-technieken; hiermee komt in elk geval de ERP filosofie meer in het zicht en beschikbaar.
     
 • Wat innovaties betreft is er afgelopen paar jaar weinig nieuws onder de zon verschenen; ontwikkelingen als RGS, automatisch boeken en machine learning worden niet in sneltreinvaart ontwikkeld en afgenomen door de markt. PSD2 (met in het kielzog Instant Payments) zal volgens ons vanaf 2019 zichtbaar zijn intrede doen. Over blockchain is vooral veel gesproken, maar echte praktijktoepassingen zijn tot heden uitgebleven. Onderwerpen als data-analyse en security wordt veel over gesproken, maar krijgen volgens ons niet de aandacht die deze onderwerpen verdienen. Een ontwikkeling als scannen en herkennen van boekingsdocumenten stond ruim 5 jaar geleden al op de nominatie om ingehaald c.q. opgevolgd te worden door elektronische factuurverwerking, maar domineert nog steeds.
     
 • Nu het beter gaat met de economie zien we ook meer overnames in de markt van softwareleveranciers. En er zijn geluiden dat enkele aanbieders in de etalage staan. De toekomst moet leren welke impact dit heeft op het aanbod, productontwikkeling en innovatie van standaard software voor de accountancy de komende jaren. Iets om in elk geval nauwlettend in de gaten te houden. Onder de noemer "ICT Accountancy 2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst" zullen wij als onderzoeksbureau opnieuw softwareleveranciers vragen naar hun visie aangaande de toekomst van de accountancysector en de rol die ICT daarbij speelt. En daarvan afgeleid de beoogde productontwikkeling.

In onderstaande tabel is het aantal softwarepakketten per toepassingsgebied in kaart gebracht met daarbij het verloop in het aanbod over de afgelopen jaren.

Functioneel toepassingsgebied

Uitgave

 

2016 

2017 

2018 

2019 

 Boekhoudsoftware

23

22 

23 

24

 Scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking

26

31 

32 

28 

 Salaris- en HRM-software

21

20 

21 

21 

 Managementrapportage

nnb

18 

15 

14 

 Jaarrekening software 

13

13 

13 

14 

 Strategische software

 Data analyse

11

12 

 Fiscale aangiftesoftware IB+VpB

 Relatie- en digitaal dossierbeheer met ondersteuning  werkprogramma’s  

 CRM (relatiebeheer)

nnb 

10 

11 

 Urenregistratie- en declaratiesoftware

26 

27 

25 

13 

 Procesanalysesoftware

 Pensioen-, actuariële- en financiële planning software

 Portalsoftware

12 

14 

15 

 Authenticatie, o.a. gericht op PKIoverheid

5

 Tools voor SBR/XBRL

5

Overige software

nnb 

nnb 

nnb 

Toelichting op enkele mutaties:

 • Scannen en herkennen: het aanbod van oplossingen voor scannen en herkennen neemt iets af, ten gunste van oplossingen voor elektronische factuurverwerking.
 • Data analyse: 2019 alleen zelfstandige toepassingen opgenomen.
 • Urenregistratie en portalsoftware: 2019 excl. urenregistratie en portalfuncties in boekhoudsoftware.

De volledige ICT Accountancy softwaregids is hier gratis op te vragen of via www.ictaccountancy.nl 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug